Istoric

SC SOMETRA SA COPSA MICA este o intreprindere cu profil de metalurgie neferoasa, din procesele de fabricatie rezultand: plumb electrolitic (lingouri), aliaj Ag-Au, oxizi de zinc (oxizi Waelz - pulbere) si clinker Waelz (zgura Waelz - granulat).
Constructia uzinei a inceput in luna August 1939 iar amplasarea si oportunitatea acestei constructii, au fost legate de o serie de factori de ordin economic. Intre anii 1929 - 1930 in bazinul minier din zona Baia Mare au fost introduse primele instalatii de flotatie a minereurilor neferoase complexe. In urma acestei operatii rezulta pe langa concentratele plumboase, concentrate de pirita aurifera, concentrate cuproase si concentrate zincoase. Cu exceptia concentratelor zincoase, in tara existau la acea data procese metalurgice de prelucrare a concentratelor neferoase. Incepand din anul 1934 concentratele zincoase se exportau in Polonia, tara unde exista un important centru pentru prelucrarea lor.
Primele cuptoare pentru obtinerea zincului au fost terminate in luna Noiembrie 1940 si se folosea ca materie prima "aglomeratul zincos" livrat de Uzina Chimico - Metalurgica "Phoenix" din orasul Baia Mare care dispunea de instalatii pentru prajirea si aglomerarea acestor concentrate. Amplasarea uzinei pentru obtinerea zincului la Copsa Mica la o distanta apreciabila de baza de materie prima, a fost dictata de existenta in aceasta zona a tarii a unui combustibil foarte ieftin, gazul metan, si existenta unor rezerve de concentrate zincose in bazinul Devei din Muntii Apuseni.
Constructia uzinei a fost infiintata de "Societatea Nationala de Exploatari Miniere" de unde si denumirea uzinei "Sonemin". Exploatarea uzinei a fost condusa in aceasta perioada de un consilier strain (Belgia) specialist in metalurgia zincului. La punerea in functiune uzina "Sonemin" dispunea de:
  - o hala cu trei cuptoare pentru distilarea zincului;
  - o instalatie pentru fabricarea creuzetelor, retortelor si condensatoarelor din materiale refractare cat si necesarul de material plastic pentru garnituri;
  - cladiri tehnico - administrative ca: pavilion administrativ, laborator, ateliere, magazii de materiale, de produse finite, de materie prima, pamanturi refractare precum si o baie pentru cei aproximativ 150 de angajati.
Dupa primele doua planuri anuale 1949 - 1950, cand extractia si prelucrarea minereurilor a cunoscut o crestere insemnata asigurandu-se un volum mai mare a productiei de concentrate zincoase, s-a trecut in mod amplu si la dezvoltarea uzinei metalurgice de zinc din Copsa Mica care a fost si a ramas singura uzina metalurgica de zinc din tara.
Dezvoltarea uzinei nu a urmarit numai cresterea productiei de zinc dar si:
 - obtinerea aglomeratului zincos, pentru eliminarea colaborarii cu alte uzine pentru operatiile de prajire si aglomerare;
 - cresterea randamentului de extractie a zincului din concentrate zincoase;
 - imbunatatirea zincului produs;
 - cresterea sortimentelor de produse.
Pentru realizarea acestor obiective au fost construite in ordine cronologica urmatoarele instalatii:
 - cuptoarele de distilare nr. 5 si 6 in anul 1950;
 - cuptoarele de distilare nr. 7 si 8 in anul 1952;
 - tot in anul 1952 s-a inceput constructia unei statii pilot de electroliza a zincului la o capacitatea de 2000 amperi. Aceasta a functionat in bune conditii pana in anul 1958;
 - instalatia de aglomerare I masa D.L. 1 in Martie 1955;
 - cuptoare de distilare nr. 9, 10 si 11 tr. II 1955;
 - instalatia Waelz nr. 1 in Iunie 1955.
 - instalatia de extractie a cadmiului in anul 1956;
 - fabrica de acid sulfuric in Aprilie 1957;
 - in primavara anului 1958 a fost amplificata creuzetoria;
 - in anul 1959 a intrat in functiune instalatia de aglomerare masa D.L. 2 si instalatia Walz nr. 2;
 - in luna Noiembrie 1959 instalatia de rectificare a zincului New-Jersey (pana atunci rafinarea zincului se facea printr-un procedeu foarte vechi in cuptoare cu vatra);
Cresterea bazei de materii prime a impus necesitatea introducerii unei tehnologii cu productivitate ridicata care sa permita si recuperarea tuturor metalelor din concentratele miniere la un randament ridicat.
La inceputul cincinalului (1961-1965) s-au inceput tratativele cu firma engleza ISP pentru realizarea unei instalatii care permite prelucrarea concomitenta a concentratelor zincoase si plumboase. In cadrul planului de dezvoltare a acestui cincinal s-a prevazut construirea unei instalatii de aglomerare sub presiune tip banda D.L. cu recuperarea sulfului intr-o instalatie de acid sulfuric prin procedeul de contact, cu o capacitate de productie de 100.000 t/an si un furnal cu anexe pentru extragerea zincului si plumbului. Aceste instalatii au intrat in functiune in iarna anului 1966 si dupa o perioada relativ scurta au atins parametrii proiectati.
Pentru prelucrarea pana la produs final a simifabricatelor, in cursul anului 1968 a intrat in functiune o instalatie de rafinare a plumbului pe cale electrolitica. Concomitent cu aceasta rafinare se recupereaza metalele disperse (Sb, Bi) si metalele pretioase Au si Ag sub forma unui aliaj intr-o instalatie de prelucrare a namolurilor anodice.

Odata cu cresterea productiei de zinc s-a construit cea de a doua instalatie de rectificare termica a zincului, astfel productia de zinc de calitate superioara s-a dublat.
  Pentru imbunatatirea calitatii cadmiului s-a construit in anul 1968 o instalatie de rafinare termica pentru cadmiu, oprita in anul 1990.
  In anul 1969 a intrat in functiune inca o instalatie noua - sectia de producerea a sulfatului de zinc cu o capacitate anuala de 8.000 t, oprita in anul 1993.
Corespunzator cu amplificarea sectiilor de productie a instalatiilor de prelucrare a concentratelor miniere s-a largit si aprovizionarea cu utilitati a uzinei fiind in acest scop construite:
 - barajul pentru apa industriala;
 - instalatia de apa potabila;
 - instalatia de apa dedurizata;
 - statia de conexiuni nr. 1 si statia trafo din orasul Copsa Mica;
 - o statie de epurare a apelor industriale de cca. 1000 mc/h, ape care contin cantitati apreciabile de Zn, Pb, Cd, acid, etc;
 - o statie de neutralizare a apelor acide rezultate de la cele doua fabrici de acid sulfuric;
 - un laborator central inzestrat cu aparatura moderna;
 - o sectie AMC;
 - un tunel de dezghetare a concentratelor miniere in perioada rece a anului.
  In anul 1982 s-a dublat capacitatea de rafinare a plumbului prin punerea in functiune a unei noi sectii de Electroliza, (Electroliza II).
  In acelasi an, 1982, a fost realizata o instalatie de recuperare si producere a stibiului metalic, a antimoniatului de sodiu si a sulfurii de stibiu.
In anul 1970 dat fiind cererea masiva pe piata interna s-a pus in functiune o noua instalatie de producere a acidului sulfuric avand ca materie prima de baza pirita. Aceasta instalatie a fost oprita in anul 1990 si inclusa in programul de demolari al S.C. SOMETRA S.A.
Incepand cu anul 1984, S.C. SOMETRA S.A. si-a dublat capacitatile de productie la Zn si Pb prin punerea in functiune a unei noi linii de extragere concomitenta a zincului si plumbului din concentrate miniere, dupa licenta Imperial Smelting Processes, respectiv sectiile Aglomerare II ISP, Furnal II ISP si Decuprare II.
Dupa anul 1990, o serie de instalatii tehnologice au fost oprite din ratiuni economice si legate de poluare: linia ISP-2 (Aglomerare 2 si Furnal 2), instalatiile de producere a acidului sulfuric (FAS1-3 si FAS 2-4), instalatia de producere a cadmiului, instalatia de producere a sulfatului de zinc, cuptoarele Waelz. O parte dintre aceste instalatii oprite au intrat intr-un proces controlat de demolare si ecologizare a spatiilor, proces continuat pana la ora actuala. Din punct de vedere al celor doua linii tehnologice Waelz, linia nr.1 a fost demolata dupa anul 2000, linia 2 ramanand in conservare.
In anul 1998 intreprinderea a fost privatizata, astfel incat incepand din Decembrie 1998 pachetul majoritar de actiuni a fost achizitionat de Mytilineos Holdings S.A. din Grecia.
  Din anul 2006, activitatile S.C. SOMETRA S.A. au fost reglementate prin Autorizatia Integrata de mediu nr. SB 31/12.06.2006, revizuita in 06.04.2011, autorizatie care are ca anexa un Plan de actiuni etapizat pana in anul 2012 si care cuprinde toate lucrarile de investitii in protectia mediului necesare a fi efectuate pentru rezolvarea tuturor neconformitatilor identificate. Toate aceste lucrari cu caracter de investitii in domeniul protectiei mediului au fost realizate integral, cu efort financiar major, dar si cu rezultate scontate.
Datorita crizei economice la nivel mondial si datorita crizei de materii prime, incepand cu 27.01.2009 instalatiile tehnologice productive au fost oprite si supuse unui proces planificat de punere in conservare in deplina siguranta a instalatiilor si utilajelor. Activitatea de productie a fost reluata la sectia Electroliza plumbului si anexe incepand cu data de 01.06.2010, activitate insa mult redusa ca si capacitate de productie, avand ca unic scop prelucrarea (reciclarea) deseurilor si subproduselor cu continut de metale grele existente pe platforma industriala si/sau rezultate din lucrarile de operare - exploatare a haldei industriale, lucrari reglementate prin Acordul de mediu nr. 10/10.11.2010 emis de ARPM Sibiu.
In acelasi context de valorificare la maximum a deseurilor cu continut de metale grele sortate in urma lucrarilor de operare - exploatare a haldei industriale istorice, incepand cu anul 2012, instalatia Waelz 2 a intrat intr-un amplu proces de reabilitare si retehnologizare, iar din luna Iunie 2014 instalatia a intrat in functionare. Reglementarea functionarii instalatiei Waelz s-a realizat prin revizuirea in data de 14.04.2014 a Autorizatiei Integrate de Mediu nr. SB135/03.06.2013.
Pentru viitorul apropiat, pe termen scurt si mediu, activitatea intreprinderii se va dezvolta si desfasura in scopul accelerarii si maximizarii actiunii de redare in circuite industriale a componentelor valoroase recuperate in urma lucrarilor de operare - exploatare a haldei industriale. Pentru acest scop, S.C. Sometra S.A. a obtinut Acord de Mediu pentru proiectul "Marirea capacitatii de prelucrare prin tehnologia Waelz a subproduselor si deseurilor cu continut de zinc si plumb pe platforma industriala S.C. SOMETRA S.A., in doua etape, in perioada 2015 - 2017". Proiectul consta in extinderea capacitatii de prelucrare a actualei instalatii Waelz, prin construirea a doua module suplimentare de cuptoare rotative tip Waelz, cu toate anexele necesare, in doua etape estimate in intrevalul de timp 2015 - 2017.
Din punct de vedere al protectiei mediului, proiectul asigura in mod accelerat minimizarea impactului asupra mediului produs de halda industriala si in acelasi timp conduce la economisirea de materii prime naturale. De asemenea, proiectul asigura valorificarea unor categorii de subproduse si deseuri si din domeniul metalurgiei feroase, fara a se genera alte categorii de deseuri.
Din punct de vedere economic, proiectul asigura noi locuri de munca si contributii marite la bugetele locale si de stat, toate acestea in localitatea Copsa Mica, in care S.C. SOMETRA S.A. este printre putinele unitati mari din oras care functioneaza si sustine in mare masura din punct de vedere economic si social comunitatea.